top of page
 Kirchenrallye - Rallye paroissial 

Station 3: Am Brunnen
 
  • IMPULS:

Die Geschichte von der Samariterin am Jakobsbrunnen, die Jesus am Brunnen begegnet (Joh. 4,1-26) ist alles andere als leichte Kost. Zunächst einmal ist da diese Frau. Im Dorf wird sie gemieden, denn ihr Leben entspricht nicht den Wertvorstellungen der Menschen. So manchen Fehler hat sie in ihrem Leben begangen, was dazu führt, dass sie ausgegrenzt wird.

 

In dieser Begegnung mit Jesus liegt so viel Neues, Revolutionäres. Sie lässt die Botschaft, die Jesus dieser Frau, den Menschen aus Samarien und letztlich uns allen mitbringt, noch ausdrucksstärker sein.

Im Glauben an einen Gott, der die Menschen liebt und annimmt, so wie sie sind, der nicht urteilt und verurteilt.

 

Am Brunnen vor den Toren dieser Stadt geschieht für die Frau etwas ganz Besonderes. Welche Bedeutung hat dieser Satz für euch: „Egal was passiert oder passiert ist, du bist von Gott geliebt!“?

Was könnte die Geschichte mit der Figur zu tun haben?
  • SEGENSGEBET:

Die Geschichten aus Jesu Leben, können uns Mut und Hoffnung geben. Jeder Mensch – ob groß oder klein, erfährt: Du bist niemals allein! Gott schenke allen seinen Segen, und begleite uns auf unseren Wegen. Amen

  • AUFGABE für Kinder:

Wie viele Wasserschalen hat die Frauenfigur?

Station 3 F2 Frau am Brunnen
Station 3 F1 Frau am Brunnen
* Die Antwort von der letzten Station (1.) in der Josefskapelle: Amboss, Pinsel und Rohrzange sind nicht zu finden, da es keine typischen Schreinerwerkzeuge sind

Etape 3 : A la fontaine

  • REFLEXION:

L’histoire de la Samaritaine, que Jésus rencontre au puits de Jacob, est une histoire lourde de sens.  Cette femme, tout le monde l'évite puisque sa vie n’est pas conforme aux bonnes mœurs.  Elle a fait des erreurs qui font en sorte qu’elle soit exclue de la société. 

Dans cette rencontre avec Jésus, nous découvrons quelque chose de nouveau, de révolutionnaire.  Elle rend encore plus expressif le message que Jésus apporte à cette femme, aux habitants de Samarie et, en fin de compte, à nous tous : notre Dieu aime et accepte les hommes tels qu'ils sont, il ne juge pas et ne condamne pas.

Au puits de Jacob, la Samaritaine va vivre une expérience extraordinaire.  

Et pour vous que signifie : « Peu importe ce qui se passe ou ce qui s’est passé, tu es aimé de Dieu. »

  • Prière de bénédiction

La vie de Jésus veut nous donner du courage et nourrir en nous l’espérance. Chacun de nous est aimé de Dieu.  Il ne nous abandonne pas.  Sa bénédiction demeure sur tout homme et nous accompagne toute notre vie. 

Quel lien peut-il y avoir entre cette histoire et cette sculpture ?
  • Pour les enfants

Combien comptes-tu de petites coupelles ?

* La réponse de la dernière station (2.) dans la chapelle Saint-Joseph : l'enclume, le pinceau et la clé à pipe sont introuvables, car ce ne sont pas des outils de menuisier typiques.

Station 3: Bij de waterbron

 

  • Impuls:

 

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet bij de Jakobsbron (Johannes 4,1-26) is allesbehalve een luchtig verhaal.

Ten eerste, is er deze vrouw. Zij wordt in het dorp gemeden omdat haar leven niet overeenstemt met de waarden van de mensen. Ze heeft veel fouten gemaakt in haar leven, wat ertoe leidt dat ze wordt verstoten.

Er is zoveel dat nieuw en revolutionair is in deze ontmoeting met Jezus. Het maakt de boodschap die Jezus brengt aan deze vrouw, aan de mensen van Samaria en uiteindelijk aan ons allemaal, nog krachtiger.

In het geloof in een God die mensen liefheeft en aanvaardt zoals ze zijn, die niet oordeelt en veroordeelt.

Bij de waterbron buiten de poorten van deze stad, gebeurt er iets heel bijzonders voor de vrouw.

Wat betekent deze zin voor jou: "Wat er ook gebeurt of gebeurd is, God houdt van je!

 

Wat zou het verhaal met de figuur te maken kunnen hebben?

 

  • Opdracht voor kinderen: Hoeveel schaaltjes met water heeft de vrouwfiguur?

 

  • Een zegensgebed: De verhalen van Jezus' leven kunnen ons moed en hoop geven, ieder mens, groot of klein, ervaart :Je bent nooit alleen! Moge God ons allen zegenen en ons begeleiden op onze levensweg. Amen.

* Het antwoord van station 2: Aambeeld, verfborstel en pijptang zijn niet te vinden omdat dat geen typisch gereedschap van een timmerman is.

bottom of page